Archiv für die Kategorie ‘Czech Literature Portal’

Czech Literature Portal

Dienstag, 15. Februar 2011

Institut umění – Divadelní ústav

Celetná 17 | 110 00  Praha 1

Tel.: 00420-224 809 119

Viktor Debnár – viktor.debnar@institutumeni.cz


  • Newsletter Institutu umění

  • Program EU Culture


http://www.czechlit.cz/en/

Vítejte na Portálu české literatury

Vícejazyčný webový Portál české literatury (PČL) je primárně určen k propagaci české literatury v zahraničí prostřednictvím poskytování informací. Portál si klade za cíl ve výběrové podobě postupně zpřístupňovat především informace o žijících a v současné době tvořících literátech a o jejich díle (prozaici, básníci, dramatici, esejisti a autoři knih pro děti a mládež). Portál nemá v úmyslu nahrazovat vyčerpávající akademické zdroje informací, jeho ambicí je sloužit jako centrální a moderní zdroj pravidelně obměňovaných a aktualizovaných informací, určených hlavně pro zahraniční odbornou veřejnost (bohemisté vč. studentů, překladatelé, nakladatelští redaktoři, literární centra), pořadatele literárních akcí (festivaly, veletrhy, čtení, výstavy), publicisty, krajany či pro běžné čtenáře a zájemce o českou literaturu.

The multilingual Czech Literature Portal is intended mainly for the promotion of Czech literature abroad. The aim of the Portal is to provide information on contemporary Czech authors and their works (novelists, poets, playwrights, essayists including authors of literature for children). It is not the purpose of the Portal to stand in for the comprehensive range of academic sources available in this area. The service we seek to provide is that of a modern, centralized source which is regularly updated, comprising information on the literary life of the Czech Republic in its broadest sense. The information is intended to reach abroad: scholars (including students), translators, editors, literary centres, organizers of literary events (festivals, fairs, readings, exhibitions), journalists, compatriots and regular interested persons in the Czech literature.

http://www.czechmusic.org/osobnosti


  • Na této stránce naleznete přehled významných českých hudebnich umělců.

  • There is an overview of important Czech music artists.


Ulm 15.3.2010